Amaçlar

Amaçlar
Amaçlar

• Maden Sektörü’nün motivasyonunu artırmak

• Maden Sektörü’nün kurumsal ve stratejik iletişim faaliyetlerine katkıda bulunmak

• Sektörün kamu oyu nezdinde saygınlığını artırmak

• Maden Sektörü markalarının bilinirliğini yükseltmek

• Sektörün istikbali hakkında paylaşımlarda bulunmak


Ays İletişim Mental Tanıtım