Tarihçe

Tarihçe
Tarihçe

3 Ocak 2019 tarihinde; Maden Ödül Töreni ve Sektörel Vizyon Organizasyonu, yeraltı kaynaklarının önemini ve ülke ekonomisine katkısını önemseyerek yol almaktadır. 

İnsan ve toplumlar için madenin önemini anlatan ilk organizasyonda, dünya ve Türkiye’deki maden trendlerinden finans ve yatırım modellerine; maden sektörünün çevreye bakış açısı ve bunun nasıl anlatıldığından sosyal rıza üretimine birçok konu masaya yatırılmıştır. 

Bütün bu vizyon araştırması sonunda, belirlenen kategorilerdeki ödüller sahiplerini bulmuştur. 

2020 yılının başında yapılacak olan, İkinci Maden Sektörü Büyük Ödülleri ve Sektörel Vizyon Organizasyonu’nda ise bir ülkenin yeraltı kaynakları ile istikbale nasıl yol alacağının araştırması yapılacaktır. “İstikbal göklerde olduğu kadar yerin altındadır,” anlayışıyla, “Yükseliş için Maden” teması belirlenmiştir.

Ays İletişim Mental Tanıtım